Recovery Center - Centrum odzyskiwania i bezpieczeństwa danych

BEST SERWIS - Recovery Center
ul. Elbląska 67 lok. 201, 01-737 Warszawa
dane@recoverycenter.pl

Nowe zgłoszenie

Adres email służy jako identyfikator logowania

w formacie XX-XXX

W GB

W GB

W GB

zgoda na na otawarcie nośnika pamięci (możliwa utrata gwarancji producenta)

Wymagany zwrot nośnika po wykonaniu zlecenia

Tryb Standardowy 0 zł,
Tryb Ekspresowy + 200zł netto

Koszt odbioru nośnika - 35zł netto

Adres na jaki ma być odesłany sprzęt - jeśli inny niż kontaktowy

Wypisz wszystkie dane których odzyskanie ma największy priorytet

Wpisz inne uwagi dotyczące zlecenia

Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję go

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zlecenia przez Serwis RecoveryCenter zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst.jedn.Dz.U.02.101.926 z póżn.zm)