Recovery Center - Centrum odzyskiwania i bezpieczeństwa danych

BEST SERWIS - Recovery Center
ul. Elbląska 67 lok. 201, 01-737 Warszawa
dane@recoverycenter.pl

Odzyskiwanie danych z dysków SSD

Czym są dyski SSD?

Popularne dyski SSD (Solid State Drive) są to urządzenia pamięci masowej o charakterze zabudowanym przy wykorzystaniu, jako nośnika danych, kości pamięci flash. Nazwa SSD nawiązuje bezpośrednio do specyficznej cechy przedmiotu, jaką jest zastosowanie w urządzeniu wyłącznie elementów nieruchomych. Wyróżnia to ten rodzaj pamięci masowej od innych typów, w których występuje wiele elementów ruchomych jak głowice czy talerze. Charakterystyczne dla dysków SSD jest zastosowanie standardowego interfejsu dysku tradycyjnego jak SATA , mSATA. Ponadto odznaczają się znacznie większą szybkością działania i nieporównywalnie krótszym czasem dostępu się do danych.

Główne cechy Solid State Drive (SSD)

Mechanizm funkcjonowania pamięci w urządzeniach Solid State Drive jest zbliżony do funkcjonowania pamięci flash. Najważniejszym wyróżnikiem tego typu urządzeń jest wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i wibracje. Ponadto konstrukcja jest opracowana w taki sposób, aby zagwarantować prawidłową pracę w szerokim zakresie temperaturowym, nawet przy długotrwałym narażeniu urządzenia na oddziaływanie skrajnych warunków otoczenia. Ponadto dyski tego rodzaju odznaczają się cichszą pracą oraz dłuższą żywotnością.

Najczęstsze rodzaje usterek

Pomimo wysokiej odporności urządzeń na szereg zagrażających czynników zewnętrznych, w wyniku eksploatacji mogą ulegać uszkodzeniom. Do najpopularniejszych przyczyn awarii dysków SSD należą:

  • usterki kości pamięci flash,
  • uszkodzenia kontrolera pamięci flash,
  • awarie zasilaczy komputera bądź przetwornic w komputerze przenośnym,
  • błędy występujące w oprogramowaniu nośnika,
  • usterki innych elementów komputerów powodujące zwarcia lub inne niepożądane działanie i w sposób pośredni wpływające na uszkodzenie struktury danych bądź samych dysków SSD.

Odzyskiwanie danych z SSD

W przypadku uszkodzenia urządzeń masowych Solid State Drive proces postępowania różni się od działania w przypadku tradycyjnych twardych dysków, które oparte są na konstrukcji jedno bądź wielotalerzowych. Odzyskiwanie danych z SSD wymaga bardzo często wylutowania oraz skopiowania nawet 26 kości pamięci flash o różnych pojemnościach. Jest to szczególnie trudne z uwagi na konieczność złożenia fragmentów danych ze wszystkich kości. Ogromny wpływ na powodzenie odzyskania danych ma też kolejność kopiowanych kości i stan ich struktury wewnętrznej(ilość uszkodzonych sektorów pamięci flash).

Przy odzyskiwaniu danych z SSD należy pamiętać o specyfice każdej kości flash, której podział na kilka banków pamięci komplikuje dodatkowo cały proces. Każdy plik jest dzielony i zapisany w jednym bądź kilku układach pamięci. Aby odzyskać go w całości konieczne jest złożenie poszczególnych fragmentów, co zajmuje dużo czasu – w zależności od pojemności dysku oraz liczby , znajdujących się w nim kości flash. Niekiedy można spotkać się z szyfrowanymi dyskami, gdzie wszystkie pliki są domyślnie szyfrowane, co uniemożliwia odzyskanie danych z SSD bezpośrednio. W takiej sytuacji dane są zawarte w zaszyfrowanych blokach.

Istnieją także inne przeszkody, które mogą znacznie utrudnić, a nawet uniemożliwić odzyskiwanie danych z SSD. Należą do nich przede wszystkim:

  • uszkodzenie wewnętrznej struktury kości pamięci flash,
  • zbyt duża liczba uszkodzonych sektorów,
  • scalenie kontrolera i pamięci na płycie głównej wraz z innymi podzespołami elektronicznymi uniemożliwiające sczytanie danych,
  • nieznane algorytmy zapisu XOR i korekcji błędów ECC,
  • każdy dysk SSD ma własny unikalny system zapisu danych i nie każdy algorytm można odczytać.