Recovery Center - Centrum odzyskiwania i bezpieczeństwa danych

BEST SERWIS - Recovery Center
ul. Elbląska 67 lok. 201, 01-737 Warszawa
dane@recoverycenter.pl

Odzyskiwanie danych z telefonu

Próby odzyskiwania danych z telefonu na własną rękę przysparzają wiele problemów, a bez stosownej wiedzy oraz odpowiednich narzędzi proces ten jest wyjątkowo trudny. W zależności od sytuacji dane mogą być zapisane bezpośrednio na karcie (SD, micro SD) bądź wbudowanej pamięci telefonu (wówczas konieczne jest wprowadzenie telefonu w odpowiedni tryb pracy). Nasza firma oferuje wparcie w obu sytuacjach zarówno w przypadku usunięcia informacji przypadkowo, jak i przy uszkodzeniu fizycznym urządzenia. Odczytujemy dane logicznie jak i bezpośrednio z pamięci wewnętrznej urządzenia (konieczne rozebranie urządzenia!)

Najczęstsze przyczyny utraty danych

Do pierwszej grupy powodów, które często przyczyniają się do utraty informacji, zaliczają się błędy logiczne, wynikające z nieprawidłowej pracy urządzenia lub błędów popełnionych przez użytkownika. Do drugiej grupy powodów, które często przyczyniają się do utraty informacji, zaliczają się błędy logiczne, wynikające z uszkodzeń fizycznych. W zależności od wielkości strat możliwości odzyskania informacji mogą być ograniczone, a w niektórych sytuacjach wręcz niemożliwe. Przełamanie karty SIM, zalanie czy spalenie urządzenia, mogą oznaczać bezpowrotną utratę informacji. Nasza firma podejmuje jednak próbę przywrócenia informacji w możliwe szerokiej skali.

Postępowanie w sprawie utraty danych

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać w sytuacji utraty informacji jest wyłączenie urządzenia. Należy pamiętać, aby nie podejmować dodatkowych działań, jak: zapisywanie bądź formatowanie karty. Ideą odzyskiwania danych z telefonu jest przywrócenie danych, które nie zostały nadpisane o żadne nowe informacje. Sprowadza się do odtworzenia informacji z karty SIM oraz karty SD (lub micro SD) oraz pamięci wewnętrznej telefonu. W zależności od przypadku stosujemy odpowiednie czytniki, przejściówki oraz autorskie rozwiązania i urządzenia. W niektórych przypadkach wystarczy zastosowanie wyłącznie podłączenia z komputerem poprzez kabel USB.

Jakie informacje można odzyskać?

Zapewniamy odzyskiwanie danych z telefonu, takich jak:

  • wiadomości SMS i MMS
  • wiadomości e-mail
  • nagrania wideo i fotografie
  • kontakty
  • dokumenty
  • informacje o połączeniach wychodzących i przychodzących
  • dane aplikacji (np. What's Up i inne)
  • historie przeglądarek
  • i inne dane w zależności od urządzenia i systemu operacyjnego.

Forma odzyskanych danych

Umożliwiamy przekazanie odzyskanych danych z telefonu w popularnych formach, stosowanych w urządzeniach mobilnych formatach oraz w postaci papierowego wydruku, zapisu na płycie CD/DVD. W przypadku, gdy doszło do nadpisania informacji innymi danymi mogą pojawić się w niektórych sytuacjach braki w np. dacie, numerze telefonu, czy godzinie. Pozyskujemy wszystkie informacje bez względu na zawartość. Nadpisanie może doprowadzić do ograniczenia liczby danych odzyskanych z telefonu a w niektórych przypadkach uniemożliwić odzyskanie danych w ogóle. Z naszej strony staramy się przywrócić wszystkie zamieszczone na urządzeniu informacje, jednak w przypadku przywracania ustawień fabrycznych bądź aktualizacji oprogramowania niektóre informacje mogły zostać bezpowrotnie utracone.

Czas realizacji usługi

Odzyskiwanie danych z telefonu może trwać od jednego do kilku dni roboczych. Jest to uzależnione przede wszystkim od skali problemu. Najwięcej czasu zajmuje nam przywracanie informacji z uszkodzonego urządzenia (np. połamanego, zalanego). Może to wymagać dłuższego okresu analizy i przeprowadzenia większej liczby czynności naprawczych.