Recovery Center - Centrum odzyskiwania i bezpieczeństwa danych

BEST SERWIS - Recovery Center
ul. Elbląska 67 lok. 201, 01-737 Warszawa
dane@recoverycenter.pl

Odzyskiwanie danych z macierzy

W naszym laboratorium jesteśmy w stanie odzyskać dane z:

  • ze wszystkich typów macierzy RAID
  • wszystkie systemy plików
  • wszystkie typy i modele dysków
Formularz zgłoszeniowy
Jeśli stwierdzili Państwo utratę dostępu do danych, prosimy o bezzwłoczny kontakt z naszym serwisem. Jakakolwiek samodzielna próba przywrócenia danych może znacznie utrudnić i wydłużyć proces odzyskiwania oraz niepotrzebnie podnieść koszty całej operacji, doprowadzić do utraty części danych a w szczególnych przypadkach uniemożliwić odzysk danych w ogóle.