Recovery Center - Centrum odzyskiwania i bezpieczeństwa danych

BEST SERWIS - Recovery Center
ul. Elbląska 67 lok. 201, 01-737 Warszawa
dane@recoverycenter.pl

Odzyskiwanie danych z dysku

Czym jest dysk twardy?

Jest to urządzenie pamięci masowej oparte o nośnik magnetyczny (talerz – ang. platter) dla przechowywania danych. Jego zadaniem jest przechowywanie wszystkich informacji i plików, tj. dokumenty, zdjęcia, muzyka, filmy. Zapisane są na nim także wszystkie programy, system operacyjny, a także indywidualne preferencje ustawień poszczególnych programów. Mając na uwadze ten fakt, warto odpowiednio zabezpieczyć się przed utratą tych wszystkich elementów. W tym celu warto wykonać kopię zapasową. Jeśli jednak już przydarzy się sytuacja utraty danych, można skorzystać z pomocy specjalistów.

Uszkodzenia – co ma wpływ na utratę informacji?

Do pierwszej grupy uszkodzeń należą uszkodzenia fizyczne. Może dojść do zniszczenia elektroniki bądź elementów mechanicznych. W takich przypadkach konieczna jest wymiana, odblokowanie lub naprawa konkretnego elementu. Szczególnych trudności przysparza odzyskiwanie danych z dysku, gdy doszło do uszkodzenia powierzchni. W efekcie często nie dochodzi do 100-procentowego odzysku informacji.

Uszkodzony sektor (ang. bad sector) – sektor nośnika danych, którego próba odczytu daje błąd. Jest to jeden z najczęstszych błędów występujących w dyskach twardych. Informacja, która jest zapisana w tym miejscu najczęściej nie nadaje się do odczytu.

  • Sektor uszkodzony logicznie – jest to sektor, który w wyniku działań niepożądanych takich jak: wstrząsy, drgania lub nieprawidłowa praca zespołu zapisującego sektor ten zostaje zapisany nieprawidłowo i jego odczyt daje błąd, mimo że sam obszar jest fizycznie sprawny. Taki sektor można przywrócić do użytku poprzez ponowne użycie czyli zapisanie go inną prawidłową wartością.
  • Sektor uszkodzony fizycznie – sektor, którego odczyt w wyniku degradacji powierzchni magnetycznej, zużycia, wstrząsu, drgań, mechanicznego zużycia elementów dysku (łożyska, silnik, zespół głowic) lub upadku nośnika, daje błąd. Takie sektory w większości przypadków są niemożliwe do odczytania.

Możliwość odzyskania danych z dysku jest możliwa w zależności od ilości, rodzaju i miejsca występowania bad sectorów.

Zalanie

Do fizycznych uszkodzeń zaliczane jest także zalanie bądź spalenie urządzenia. W przypadku kontaktu w wodą nie należy podejmować prób osuszenia. Dla odzyskiwania danych z dysku zalanego należy umieścić go w szczelnie zamkniętej torebce foliowej i przekazać do nas. Procedura w tym przypadku jest praco- i czasochłonna i wymaga doświadczenia w działaniu. Posiadamy odpowiedni sprzęt oraz posiadamy wiedzę, pozwalającą nam na przeprowadzenie bezpieczne całego procesu.

Upadek

W wyniku upadku dochodzi najczęściej do uszkodzenia głowicy. Zostaje zerwana przez obracające się – w czasie upadku – talerze. Przy konwencjonalnej pracy talerze te przemieszczają się po tzw. poduszce powietrznej, w związku z czym nie dochodzi do kontaktu między powierzchnią talerza a nośnikiem. W wyniku upadku dochodzi do odkształcenia powierzchni i zaburzenia tak płynnej pracy. Odzyskiwanie danych z dysku w takiej sytuacji należy powierzyć specjalistom. Konieczne jest odłączenie nośnika od źródła zasilania i rezygnacja z ponownego uruchomienia. W takim stanie należy powierzyć urządzenie nam.

Drugą grupą powodów utraty danych są błędy logiczne. Są to uszkodzenia integralności struktury logicznej zapisanych na nośniku danych. W tym przypadku odzyskiwanie danych z dysku sprowadza się do przywrócenia pierwotnie funkcjonującej struktury. Do tego celu wykorzystywana jest pozostała struktura. Do błędów tego rodzaju może dojść w wyniku aktualizacji oprogramowania, nieprawidłowej instalacji systemu, przypadkowego skasowania, a przede wszystkim pojawienie się bad sektorów.

Sformatowanie

Konieczność przeprowadzenia formatowania może wynikać z potrzeby chwili i uniemożliwiać stworzenie kopii zapasowej. W takiej sytuacji odzyskiwanie danych z dysków jest w pełni możliwe. Jednak dla powodzenia procedury należy wstrzymać się od podejmowania dodatkowych działań. Oznacza to, że nie należy ponownie uruchamiać urządzenia i zapisywać nowych informacji, prowadzi to do nadpisania danych i utrudnia, a czasami nawet uniemożliwia, pozyskanie wcześniejszych informacji zapisanych na nośniku.

Awaria systemu

Do awarii systemu może dojść z powodu różnego rodzaju czynników oddziałujących na system. Błędy mogą być wynikiem niewłaściwego użytkowania, zainfekowania wirusem, czy nieprawidłową instalacja. Przeprowadzamy szczegółową analizę i poszukujemy problemu. Pomagamy w odzyskiwaniu danych z dysków po awarii systemu Windows, Linux, Os X. Dążymy do przywrócenia systemów operacyjnych zgodnie z wcześniejszą ich wersją.